skorek

339 tekstów – auto­rem jest sko­rek.

WY­BIÓRCZE KOMENTARZE
jak w cy­tacie dnia, czy myśli,
się nie doliczysz...
na­wet krop­ka nie po­zos­ta­nie :D
dob­rej no­cy ludkowie:) 

myśl • dzisiaj, 01:21

tylko powtórzę

BO­LESŁAW LEŚMIAN
no muszę,
słowa głównie kpią,
a jest ich niemiara,
spow­szed­niałe, by­le jak traktowane...
a każdy wiel­ki tu poeta...
mój ukocha­ny wers:
Chętnie łowi treść, w której łzy praw­dzi­we płoną -
Ale kocha nap­rawdę tę - przeinaczoną...
I z zachłanną ra­dością mąci mu się głowa,
Gdy uj­mie niepochwyt­ność w dwa przy­ległe słowa!
A słowa się po niebie włóczą i łaj­daczą -
I udają, że znaczą coś więcej, niż znaczą!...
I po tym sa­mym niebie - z tam­tej ułud stro­ny -
Znaw­ca słowa - Bóg płynie - w poetę wpat­rzo­ny”   

wiersz • 26 kwietnia 2017, 01:25

Wszys­tko się kiedyś kończy
chy­ba, że jest żur­kiem"
pod­ku­siło mnie, wlazłam na poezje,
czy­tam i oczom nie wierzę:) 

myśl • 22 kwietnia 2017, 00:10

przegapiłam...
ciepła jest:( 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 kwietnia 2017, 23:35

TAK MAŁO
was zostało,
od daw­na nie ma Ciepłej,
aż dziw, ni­komu jej nie zabrakło,
a prze­cież pięknie pisała!
peany zbierała...
nikt się nie zapytał,
dlacze­go zniknęła:( 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 kwietnia 2017, 00:24

dlacze­go ateis­tka jest po pra­wej stronie?
bo KACZYŃSKI
miał rację,
na­leży wy­walić Kurskiego,
jest Trwam, Republika,
a TVP ma być dla każdego!
ta­kie kadze­nie się zemści... 

myśl • 17 kwietnia 2017, 01:47

SMOLEŃSK
jest w nas,
jed­nak wraca,
prawdą okropną,
nikt nie po­myślał nawet,
że aż tak przerażającą.... 

myśl • 15 kwietnia 2017, 00:24

SMOLEŃSK
osłupiałam...
-tes­tuję, co zro­bi świat-
od­po­wie­dział rusek,
i się nie pomyliłam:( 

myśl • 11 kwietnia 2017, 00:06

BOLESŁAW LEŚMIAN

no muszę,
słowa głównie kpią,
a jest ich niemiara,
spow­szed­niałe, by­le jak traktowane...
a każdy wiel­ki tu poeta...
mój ukocha­ny wers:
Chętnie łowi treść, w której łzy praw­dzi­we płoną -
Ale kocha nap­rawdę tę - przeinaczoną...
I z zachłanną ra­dością mąci mu się głowa,
Gdy uj­mie niepochwyt­ność w dwa przy­ległe słowa!
A słowa się po niebie włóczą i łaj­daczą -
I udają, że znaczą coś więcej, niż znaczą!...
I po tym sa­mym niebie - z tam­tej ułud stro­ny -
Znaw­ca słowa - Bóg płynie - w poetę wpat­rzo­ny”  

wiersz • 6 kwietnia 2017, 00:38

SIĘ ZASTANAWIAM
dlacze­go wracam,
ow­szem jest rozar,
a na­wet uk­ry­ty poeta wyklęty... 

myśl • 2 kwietnia 2017, 01:10

skorek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

dzisiaj, 01:03skorek sko­men­to­wał tek­st Nic nie war­te wszys­tko

przedwczoraj, 03:15skorek sko­men­to­wał tek­st Zwolennicy Ba­rabasza

24 kwietnia 2017, 01:05skorek sko­men­to­wał tek­st Chory

24 kwietnia 2017, 00:31skorek sko­men­to­wał tek­st mam czte­ry przy­jaciółki z [...]

21 kwietnia 2017, 23:48skorek sko­men­to­wał tek­st Chory

20 kwietnia 2017, 01:54skorek sko­men­to­wał tek­st Przez całe życie próbo­wałem [...]

17 kwietnia 2017, 01:15skorek sko­men­to­wał tek­st tu odepc­hnięty obcy inny ­ niepojęty nazwany bożym sy­nem tam [...]

15 kwietnia 2017, 00:31skorek sko­men­to­wał tek­st Zwolennicy Ba­rabasza

15 kwietnia 2017, 00:15skorek sko­men­to­wał tek­st tu odepc­hnięty obcy inny ­ niepojęty nazwany bożym sy­nem tam [...]