skorek

354 teksty – auto­rem jest sko­rek.

ZAMIAST
mar­twić się,
co ludzie o was myślą,
mar­twcie się tym,
cze­go o so­bie nie wiecie,
może to ściąga, a może nie,
zbyt dużo czytałam
by zapamiętać:) 

myśl • wczoraj, 02:24

Najgłębszym sek­re­tem jest to,
że życie nie po­lega na od­kry­waniu, ale na tworzeniu.
Nie od­kry­wasz siebie, tyl­ko tworzysz siebie.
W związku z tym nie sta­raj się do­wie­dzieć kim jesteś,
sta­raj się do­wie­dzieć kim chcesz być.
Wal­sch Neale D 

myśl • wczoraj, 02:04

ALE
ma­my Nor­wi­da, Słowac­kiego
i Mickiewicza,
niedościg­nione są Ich wiersze,
jed­nak naj­ważniej­sza jest treść:) 

myśl • 19 czerwca 2017, 01:43

Kamil Cyprian Norwd

Lud ma piewców, a piew­ca czuły jak wierzbina
Ser­deczne la­torośle ku przechod­niom zgina,
I łamią je, i kwilą na mul­tankach z kory,
Bo tętna im pot­rze­ba, bo przy pier­siach ziemi
Nassą się zdro­wych uczuć i wdziękami [...] — czytaj całość

wiersz • 19 czerwca 2017, 01:30

BO
jest wyjątkiem, że daję fiszkę
tyl­ko wte­dy, że nic więcej nie umiem
dzi­siaj szpiek dos­tał fiszkę,
za łamigłówkę:)  

myśl • 13 czerwca 2017, 00:49

Ciepła, bywa,
pisze bar­dzo piękne wiersze
nie ważne jest,
kim dla niej jestem... 

myśl • 11 czerwca 2017, 01:09

MAM WYBRANYCH
bo ujęły mnie ich niektóre wiersze,
Ver­gil, Ro­zar, Ri­kiti­kitak i Ciepła,
do każde­go się czepiałam,
zgadzają się, czy nie,
tolerują,
jed­nak mnie nie obrażają;)
ja bar­dzo od­porna na obel­gi jestem,
ale nie bar­dzo wiem.
kim jesteś?
i żeby było jasne,
wyb­ra­ne tek­sty mam na dysku
i tam zostaną... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 czerwca 2017, 01:52

MNIE TAK NA PRAWDĘ
mało obchodzi,
co kto mówi,
szu­kam ludzi..."( 

myśl • 2 czerwca 2017, 01:10

skor­ko­wa pro­wo­kac­ja, a szko­da, że nie opi­nia, bo byłoby o czym po­roz­ma­wiać  "
by­wa, że ktoś to zrozumiał:) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 maja 2017, 01:50

KIEDYŚ TU WRÓCĘ
i poczytam,
pełne fiszek i zachwytów,
sen­sowne dnia myśli,
może ja­kiś "poeta" pomyśli...
cho­roba jasna,
to nie wyścigi:( 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 maja 2017, 00:19

skorek

skorek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

wczoraj, 01:39skorek sko­men­to­wał tek­st Im bliższa re­lac­ja, tym [...]

21 czerwca 2017, 01:20skorek sko­men­to­wał tek­st 10 przy­kazań ka­tolic­kich

21 czerwca 2017, 01:15skorek sko­men­to­wał tek­st

21 czerwca 2017, 00:53skorek sko­men­to­wał tek­st Ja war­choł

21 czerwca 2017, 00:49skorek sko­men­to­wał tek­st Im bliższa re­lac­ja, tym [...]

19 czerwca 2017, 00:48skorek sko­men­to­wał tek­st Ja war­choł

19 czerwca 2017, 00:41skorek sko­men­to­wał tek­st Im bliższa re­lac­ja, tym [...]

19 czerwca 2017, 00:37skorek sko­men­to­wał tek­st Im bliższa re­lac­ja, tym [...]

17 czerwca 2017, 01:07skorek sko­men­to­wał tek­st Im bliższa re­lac­ja, tym [...]